Bình Dương: Công ty gỗ mỹ nghệ cháy lớn trong ngày khai trương

Lửa bao phủ Công ty gỗ vào sáng 25.2.
Lửa bao phủ Công ty gỗ vào sáng 25.2.
Lửa bao phủ Công ty gỗ vào sáng 25.2.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM