Bình Dương: Công ty gỗ mỹ nghệ cháy lớn trong ngày khai trương

Lửa bao phủ Công ty gỗ vào sáng 25.2.
Lửa bao phủ Công ty gỗ vào sáng 25.2.