Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Biểu dương người khuyết tật biết vươn lên trong cuộc sống

Người khuyết tật được quan tâm chăm lo trong cuộc sống (Ảnh minh họa)
Người khuyết tật được quan tâm chăm lo trong cuộc sống (Ảnh minh họa)