Biểu dương người khuyết tật biết vươn lên trong cuộc sống

Người khuyết tật được quan tâm chăm lo trong cuộc sống (Ảnh minh họa)
Người khuyết tật được quan tâm chăm lo trong cuộc sống (Ảnh minh họa)
Người khuyết tật được quan tâm chăm lo trong cuộc sống (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top