Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát chợ An Đông

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm tình hình buôn bán của tiểu thương tại chợ An Đông.  Ảnh: Đ.L
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm tình hình buôn bán của tiểu thương tại chợ An Đông. Ảnh: Đ.L