BHXH Việt Nam: Bàn giao được 11.325.624 sổ BHXH cho người lao động

Phó Tổng GĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng GĐ Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền trao sổ BHXH cho người lao động. Ảnh: LĐTĐ
Phó Tổng GĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng GĐ Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền trao sổ BHXH cho người lao động. Ảnh: LĐTĐ
Phó Tổng GĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng GĐ Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền trao sổ BHXH cho người lao động. Ảnh: LĐTĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top