Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê