Bé 6 tuổi nghịch súng săn, đạn xuyên trán anh trai

Bá trai đã qua cơn nguy kịch.
Bá trai đã qua cơn nguy kịch.