Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa