Bão “lượn lờ” trên biển, thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9 ra sao?

Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU
Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU
Vị trí và hướng đi của bão số 8. Ảnh: Theo TTDBKTTVTU

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM