Hà Tĩnh:

“Bà hỏa” bốc cháy thiêu rụi ô tô và xưởng sản xuất củi

Người dân tham gia chữa cháy nhưng ngọn lữa vẫn thiêu rụi xưởng sản xuất củi
Người dân tham gia chữa cháy nhưng ngọn lữa vẫn thiêu rụi xưởng sản xuất củi
Người dân tham gia chữa cháy nhưng ngọn lữa vẫn thiêu rụi xưởng sản xuất củi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM