Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Tĩnh:

“Bà hỏa” bốc cháy thiêu rụi ô tô và xưởng sản xuất củi

Người dân tham gia chữa cháy nhưng ngọn lữa vẫn thiêu rụi xưởng sản xuất củi
Người dân tham gia chữa cháy nhưng ngọn lữa vẫn thiêu rụi xưởng sản xuất củi