Bà chủ trọ tốt bụng qua đời: "Còn đâu những buổi phượt đêm Hà Nội, cắm trại ven đô"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM