App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông vào cuộc

Quảng cáo app đọc báo kiếm tiền Báo hay 24h bị tố lừa đảo. Ảnh: Trần Tuấn.
Quảng cáo app đọc báo kiếm tiền Báo hay 24h bị tố lừa đảo. Ảnh: Trần Tuấn.
Quảng cáo app đọc báo kiếm tiền Báo hay 24h bị tố lừa đảo. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top