Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

8 thuyền viên tàu hàng may mắn được cứu sống khi trôi dạt trên phao cứu sinh