8 thuyền viên tàu hàng may mắn được cứu sống khi trôi dạt trên phao cứu sinh