24.000ha rừng U Minh Hạ đang dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Kiểm tra công tác PCCR U MInh Hạ trong mùa hạn mặn
Kiểm tra công tác PCCR U MInh Hạ trong mùa hạn mặn
Kiểm tra công tác PCCR U MInh Hạ trong mùa hạn mặn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top