20 năm, và những bài học đầu tiên

Tác giả tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam năm 2014, trong sự kiện dàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Tác giả tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam năm 2014, trong sự kiện dàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Tác giả tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam năm 2014, trong sự kiện dàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top