2 người thương vong sau khi đâm vào đuôi xe đầu kéo

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn