18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vi phạm như thế nào?

Một công trình xây dựng tại Minh Phú.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú.