18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vi phạm như thế nào?

Một công trình xây dựng tại Minh Phú.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top