LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Đồng chí Vũ Văn Hữu (trái ảnh) Chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Chà (Điện  Biên) trao quà cho đoàn viên.
Đồng chí Vũ Văn Hữu (trái ảnh) Chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Chà (Điện Biên) trao quà cho đoàn viên.
Đồng chí Vũ Văn Hữu (trái ảnh) Chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Chà (Điện Biên) trao quà cho đoàn viên.
Lên top