Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao “Con đường xưa em đi” và 4 bài hát trước 1975 bị tạm dừng lưu hành?