Vẻ đẹp của tà áo dài Việt trong “Cô Ba Sài Gòn”

Cảnh phim “Cô Ba Sài Gòn”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Cô Ba Sài Gòn”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Cô Ba Sài Gòn”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp