Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Bộ không “bán đất” Hãng phim truyện VN cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ánh. Ảnh: Tùng Long
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ánh. Ảnh: Tùng Long