Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm 2 làng nghề Hội An được công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Làng mộc Kim Bồng được công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Làng mộc Kim Bồng được công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia