Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của “người đến sau”