"Ông trăng miệng cười" - ca khúc hiếm viết về ông trăng dưới góc nhìn của trẻ em thành phố