Nghệ nhân 50 năm “theo đuổi” gáo dừa...

Trong nhà ông có rất nhiều sản phẩm làm từ gáo dừa rất đẹp mắt. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Trong nhà ông có rất nhiều sản phẩm làm từ gáo dừa rất đẹp mắt. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Trong nhà ông có rất nhiều sản phẩm làm từ gáo dừa rất đẹp mắt. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Lên top