Hồi ức về bộ phim tài liệu nổi tiếng: “Việt Nam”

Nghệ sĩ Đức Lưu (trái) và nghệ sĩ Tuệ Minh khi tham gia phim “Việt Nam”.
Nghệ sĩ Đức Lưu (trái) và nghệ sĩ Tuệ Minh khi tham gia phim “Việt Nam”.
Nghệ sĩ Đức Lưu (trái) và nghệ sĩ Tuệ Minh khi tham gia phim “Việt Nam”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top