Hội An nỗ lực xây dựng hình ảnh vùng đất “nhân tình thuần hậu”