H'Hen Niê: "Dùng hết năng lượng để quảng bá cho chiếc áo dài"

H'Hen Niê cùng các ngưới mẫu trình diễn áo dài.
H'Hen Niê cùng các ngưới mẫu trình diễn áo dài.
H'Hen Niê cùng các ngưới mẫu trình diễn áo dài.
Lên top