Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Diệu Ngọc bị đứt dây đàn bầu trước phần thi tài năng tại Miss World

Phần thi tài năng của Diệu Ngọc tại Miss World
Phần thi tài năng của Diệu Ngọc tại Miss World