Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017:

Dẹp “ông đồ” rởm ngồi vỉa hè cho chữ