Đen trắng và những giá trị không thể lãng quên

Một tác phẩm của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.
Một tác phẩm của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.
Một tác phẩm của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM