Đen trắng và những giá trị không thể lãng quên

Một tác phẩm của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.
Một tác phẩm của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.