Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Chí Phèo ngoại truyện”: Mua vui là được

Cảnh phim “Chí Phèo ngoại truyện”. Ảnh: CGV cung cấp
Cảnh phim “Chí Phèo ngoại truyện”. Ảnh: CGV cung cấp