Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chê Táo quân là "chương trình nhạt thế kỉ", Trung Quân Idol gây tranh cãi

Trung Quân chê Táo quân nhạt
Trung Quân chê Táo quân nhạt