Chê Táo quân là "chương trình nhạt thế kỉ", Trung Quân Idol gây tranh cãi

Trung Quân chê Táo quân nhạt
Trung Quân chê Táo quân nhạt