“Bún mắng, cháo chửi” lên CNN: Khi văn hóa bán hàng xuống dốc