Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bông vạn thọ” của Sao mai Phương Thúy