Anh Thơ bị chê “dại” khi hát nhạc bolero cùng Chế Linh