Yên Bái: 5.000 người sẽ múa đại Xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Màn múa xòe đại đoàn kết năm nay sẽ có 5.000 người tham gia. Ảnh: báo Yên Bái
Màn múa xòe đại đoàn kết năm nay sẽ có 5.000 người tham gia. Ảnh: báo Yên Bái
Màn múa xòe đại đoàn kết năm nay sẽ có 5.000 người tham gia. Ảnh: báo Yên Bái
Lên top