Xuân Bắc công khai tán tỉnh Thu Thủy, khen Chí Thiện “gợi cảm”