Vụ sao chép bức tranh “Biển chết”: Tác phẩm vi phạm vẫn đoạt giải

Bức tranh “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân.
Bức tranh “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân.