Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai, trao giải thưởng phim ASEAN tại liên hoan phim ở Đà Nẵng