Thanh Hương "Quỳnh búp bê": Hạnh phúc khi được gọi là Lan "cave"

Nữ diễn viên Thanh Hương (phải)
Nữ diễn viên Thanh Hương (phải)
Nữ diễn viên Thanh Hương (phải)