Showbiz 24h: Chi Pu dính nghi án hát nhép ngay tại sân khấu đầu tiên

Chi Pu tại sân khấu đầu tiên với vai trò ca sĩ.
Chi Pu tại sân khấu đầu tiên với vai trò ca sĩ.
Chi Pu tại sân khấu đầu tiên với vai trò ca sĩ.