"Sắc hoa" của hoạ sĩ Lê Phổ được bán với giá hơn 600 triệu đồng

Phiên đấu giá  tác phẩm “Sắc hoa” của danh hoạ Lê Phổ được gõ búa bán với giá 27.000 USD. Ảnh TL
Phiên đấu giá tác phẩm “Sắc hoa” của danh hoạ Lê Phổ được gõ búa bán với giá 27.000 USD. Ảnh TL
Phiên đấu giá tác phẩm “Sắc hoa” của danh hoạ Lê Phổ được gõ búa bán với giá 27.000 USD. Ảnh TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top