Phạm Thùy Linh lấy lại tinh thần sau khi hủy hôn với Trương Nam Thành

Ảnh: B.L
Ảnh: B.L