Nhờ có mối quan hệ, Xuân Bắc được làm giám khảo "Gương mặt thân quen nhí"