Nghệ An tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa