Lý Liên Kiệt, Thành Long và loạt ngôi sao võ thuật Trung Quốc giờ ra sao?

Lý Liên Kiệt, Thành Long, Ngô Kinh, Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đơn là những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Cắt phim, chụp mành hình
Lý Liên Kiệt, Thành Long, Ngô Kinh, Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đơn là những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Cắt phim, chụp mành hình
Lý Liên Kiệt, Thành Long, Ngô Kinh, Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đơn là những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Cắt phim, chụp mành hình
Lên top