Vì sao Lý Liên Kiệt giao hết 300 triệu USD tài sản cho vợ quản lí?

Lý Liên Kiệt giao 300 triệu USD cho vợ quản lí. Ảnh: Cắt clip
Lý Liên Kiệt giao 300 triệu USD cho vợ quản lí. Ảnh: Cắt clip
Lý Liên Kiệt giao 300 triệu USD cho vợ quản lí. Ảnh: Cắt clip
Lên top