Julia Roberts là Mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh năm 2017

Julia Roberts lần thứ 5 được bình chọn là Mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. Ảnh: Reuters
Julia Roberts lần thứ 5 được bình chọn là Mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. Ảnh: Reuters