Hoài Lâm trở lại cùng Lam Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Erik sau khi nhập viện

Hoài Lâm tham gia dự án cộng đồng cùng các nghệ sĩ. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm tham gia dự án cộng đồng cùng các nghệ sĩ. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm tham gia dự án cộng đồng cùng các nghệ sĩ. Ảnh: NSCC
Lên top