Dwayne Johnson được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood